Disclaimer

Boosterstore.nl doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden.

Aan kennelijk foute informatie op de website van Booster Premium Store kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Boosterstore.nl  en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u op de volgende manieren met ons contact opnemen:

Telefonisch: 0628889226

E-mail: info@Boosterstore.nl 

Per post:
Booster Premium Store
Weimarstraat 333
2562 HK ‘s Gravenhage